MAGDALENA ŻYNIEWICZ

 

Z wykształcenia jest dziennikarką. Ukończyła studia podyplomowe z Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Projektami na Politechnice Gdańskiej, co skutecznie umożliwia jej łączyć pracę w trzecim sektorze z biznesem.Ma ponad dziesiącioletnie doświadczenie w koordynowaniu różnego rodzaju projektów i działań m.in. przeciwdziałania nierównościom na rynku pracy ze względu na wiek, płeć oraz niepełnosprawność.Przez kilka lat pracowała w agendzie ONZ, koordynując prace biura na Pomorzu. Zainicjowała założenie Fundacji Kwestia Edukacji, która upowszechnia działania edukacyjno-oświatowe i przeciwdziała wszelkim formom przemocy i dyskryminacji.

 

JUSTYNA KALITA

 

Współzałożycielka Fundacji Kwestia Edukacji. Z wykształcenia i pasji jest psycholożką (ukończyła SWPS w Warszawie). Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych partnerstwach, w projektach dotyczących wyrównywania szans w edukacji i na rynku pracy (m.in.  Leonardo da Vinci, dotacje PFRON, POKL/ PO WER).

 W latach 2009-2013, z ramienia Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju koordynowała projekt, którego cel stanowiło wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych (POKL). Z ramienia Fundacji Partners Polska koordynowała projekt z zakresu edukacji globalnej i medialnej (Europe Aid). Przez ponad 3 lata zdobywała doświadczenie w fundraisingu korporacyjnym, a także organizowaniu wolontariatu pracowniczego i młodzieżowego w Fundacji Habitat for Humanity Poland. Obecnie pracuje jako menedżer fundraising'u w Muzeum POLIN wspierając realizację misji edukacyjnej tej instytucji. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych i  w zakresie fundraising'u młodzieżowego.

 

DOROTA STRONKOWSKA

 

Trenerka, menedżerka projektów społecznych, grant-writerka. Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (certyfikat trenerski I stopnia) w obszarze kompetencji obywatelskich, wolontariatu, działalności organizacji pozarządowych. Pracuje metodą projektową. Stawia na pracę zespołową grupy. Planowania, i  realizowała  projekty społeczne, w tym projekty młodzieżowe. Prowadziła i monitorowała  projekty partnerskie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nadzorowania m.in. projekty remontowo-budowlane i inicjowała projekty dotyczące  innowacyjnych form mieszkalnictwa,. Organizowała pracy wolontariuszy, warsztaty i konferencje. Współpracowała z Fundacją Habitat for Humanity Poland,  Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Fundusz Lokalny SMK oraz Fundacją Kwestia Edukacji. Była wolontariuszką w Fundacji Dobra Sieć, Fundacji Kultura i Sztuka ponad Granicami, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Posługuje się językiem polskim, angielskim, i  węgierskim.

 

AGATA BOSIACKA

 

Architektka i trenerka. Założycielka kolektywu projektowo-budowlanego Inicjatywa SPOT, który wspiera organizacje pozarządowe w działaniach budowlanych i remontowych. Od kwietnia 2018 r. prowadzi własną działalność zajmującą się architekturą i edukacją. Uczestniczka i organizatorka wielu warsztatów miejskich i projektowych, realizatorka innowacji społecznej “Specjaliści w swej dziedzinie”. Działaczka w środowisku sektora trzeciego. Pasjonatka działań miejskich i angażowania społeczności lokalnych.

 

 fundacja@kwestiaedukacji.org.pl

+48 603 925 322 +48 662 137 098