Magdalena Żyniewicz

 

Z wykształcenia jest dziennikarką, ale w związku z tym, że cały czas rozwija się zawodowo, skończyła także studia podyplomowe z Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Projektami na Politechnice Gdańskiej, co skutecznie umożliwia jej łączyć pracę w trzecim sektorze z biznesem.

 

Ma ponad dziesiącioletnie doświadczenie w koordynowaniu różnego rodzaju projektów i działań m.in. przeciwdziałania nierównościom na rynku pracy ze względu na wiek, płeć oraz niepełnosprawność.Przez kilka lat pracowała w agendzie ONZ, koordynując prace biura na Pomorzu. Zainicjowała założenie Fundacji Kwestia Edukacji, która upowszechnia działania edukacyjno-oświatowe i przeciwdziała wszelkim formom przemocy i dyskryminacji.

 

Justyna Kalita

 

Współzałożycielka Fundacji Kwestia Edukacji. Z wykształcenia i pasji jest psycholożką (ukończyła SWPS w Warszawie).

 

Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych partnerstwach, w projektach dotyczących wyrównywania szans w edukacji i na rynku pracy (m.in.  Leonardo da Vinci, dotacje PFRON, POKL/ PO WER).

 

 W latach 2009-2013, z ramienia Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju koordynowała projekt, którego cel stanowiło wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych (POKL). Z ramienia Fundacji Partners Polska koordynowała projekt z zakresu edukacji globalnej i medialnej (Europe Aid). Przez ponad 3 lata zdobywała doświadczenie w fundraisingu korporacyjnym, a także organizowaniu wolontariatu pracowniczego i młodzieżowego w Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Obecnie pracuje jako menedżer fundraising'u w Muzeum POLIN wspierając realizację misji edukacyjnej tej instytucji. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych i  w zakresie fundraising'u młodzieżowego.

 

Jest mamą nastolatka, którego doświadczenia szkolne motywują ją do pracy psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą.

 fundacja@kwestiaedukacji.org.pl

+48 603 925 322 +48 662 137 098